Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης


Πολιτική Ορθής Χρήσης


Το E-MULTIMALL είναι μια εμπορική πλατφόρμα που διαχειρίζεται από της εταιρία Promarket Ltd και παρέχει τα εργαλεία και την τεχνολογία στους εμπόρους για να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να πουλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες στον δικό τους ιστότοπο εντός της πλατφόρμας του E-MULTIMALL, σε φυσικές τοποθεσίες λιανικής, αγορές και άλλα. Ενώ πιστεύουμε ότι η ελεύθερη και ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών και προϊόντων αποτελεί βασικό δόγμα του εμπορίου, υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες που δεν είναι συμβατές με την αποστολή του E-MULTIMALL να κάνει το εμπόριο καλύτερο για όλους.  Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τα παρακάτω στοιχεία τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένες, για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων ή ιστότοπων.

Το E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

  Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ( "AUP" ) περιγράφει δραστηριότητες που απαγορεύονται σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

 

Απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παιδική εκμετάλλευση : Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε αγαθά ή υπηρεσίες ή να δημοσιεύετε ή να ανεβάζετε Υλικό που εκμεταλλεύονται ή κακοποιούν παιδιά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εικόνων ή απεικονίσεων παιδικής κακοποίησης ή σεξουαλικής κακοποίησης ή που παρουσιάζουν παιδιά με σεξουαλικό τρόπο.
 • COVID-19 : Μπορείτε να προσφέρετε μόνο αγαθά ή υπηρεσίες σε σχέση με τον COVID-19 που συμμορφώνονται με τους του ισχύοντες κανόνες  δέσμευσης για την πώληση προϊόντων που σχετίζονται με τον COVID-19 . 
 • Παρενόχληση, εκφοβισμός, δυσφήμιση και απειλές : Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε αγαθά ή υπηρεσίες ή να δημοσιεύετε ή να ανεβάζετε Υλικό που παρενοχλούν, εκφοβίζουν, δυσφημούν ή απειλούν ένα συγκεκριμένο άτομο.
 • Περιεχόμενο μίσους : Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για να προωθήσετε ή να αποδεχτείτε το μίσος ή τη βία κατά ατόμων με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την ιατρική κατάσταση, την ιδιότητα του βετεράνου ή άλλες μορφές διακρίσεων μισαλλοδοξία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για να προωθήσετε ή να υποστηρίξετε οργανισμούς, πλατφόρμες ή άτομα που: (i) προωθούν ή επιδοκιμάζουν τέτοιο μίσος. ή (ii) να απειλούν ή να συγχωρούν τη βία για να προωθήσουν έναν σκοπό.
 • Παράνομες δραστηριότητες : Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε αγαθά ή υπηρεσίες ή να δημοσιεύετε ή να ανεβάζετε Υλικό που αντιβαίνουν ή που διευκολύνουν ή προωθούν δραστηριότητες που παραβαίνουν τους νόμους των δικαιοδοσιών στις οποίες δραστηριοποιείτε ή δραστηριοποιείτε επιχειρηματικά.
 • Πνευματική ιδιοκτησία : Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε αγαθά ή υπηρεσίες ή να δημοσιεύετε ή να μεταφορτώνετε Υλικά που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή τα εμπορικά σήματα άλλων. Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η δικαιούχος εταιρία διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται.
 • Κακόβουλες και παραπλανητικές πρακτικές : Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για τη μετάδοση κακόβουλου λογισμικού ή τη φιλοξενία σελίδων phishing. Δεν επιτρέπεται να εκτελείτε δραστηριότητες ή να ανεβάσετε ή να διανείμετε Υλικά που βλάπτουν ή διαταράσσουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή άλλης υποδομής του E-MULTIMALL ή άλλων, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων παρόχων του E-MULTIMALL. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές ή άλλες παράνομες ή παραπλανητικές δραστηριότητες.
 • Προσωπικές, εμπιστευτικές και προστατευμένες πληροφορίες υγείας : Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε ή να μεταφορτώνετε Υλικά που περιέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες ή εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, εμπιστευτικούς αριθμούς εθνικής ταυτότητας ή κωδικούς πρόσβασης λογαριασμού, εκτός εάν έχετε τη συγκατάθεσή σας από το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν οι πληροφορίες ή το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο με άλλο τρόπο να παράσχει τέτοια συγκατάθεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για τη συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία οποιωνδήποτε προστατευμένων πληροφοριών υγείας ή σε οποιονδήποτε ισχύοντα κανονισμό περί απορρήτου υγείας ή σε οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο που διέπει την επεξεργασία, χρήση ή αποκάλυψη προστατευμένων πληροφοριών υγείας.
 • Περιορισμένα είδη : Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε αγαθά ή υπηρεσίες που είναι ή φαίνονται να είναι επικίνδυνα είδη.
 • Αυτοτραυματισμός : Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε αγαθά ή υπηρεσίες ή να δημοσιεύετε ή να ανεβάζετε Υλικό που προωθούν τον αυτοτραυματισμό.
 • Ανεπιθύμητα μηνύματα : Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για τη μετάδοση ανεπιθύμητων εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
 • Βωμολοχίες : Να χρησιμοποιήσουν βωμολοχίες, αισχρότητες ή υποτιμητικά σχόλια στις επικοινωνίες.
 • Τρομοκρατικές οργανώσεις : Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε αγαθά ή υπηρεσίες ή να δημοσιεύετε ή να ανεβάζετε Υλικό που υποδηλώνουν ή προωθούν την υποστήριξη ή τη χρηματοδότηση ή την ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.
 •  Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του E-MULTIMALL για ψευδείς προσφορές, με σκοπό να πωληθούν ή να αγοραστούν προϊόντα, αντικείμενα ή υπηρεσίες. Επίσης η συμμετοχή σε δραστηριότητες που καθορίζονται ως παράνομες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τύπου οικονομικής απάτης, όπως τα "σχέδια πυραμίδων", "σχέδια Ponzi", "επιστολές αλυσίδων", πιστωτικές κάρτες ψευδούς χρέωσης και της πειρατείας λογισμικού.
 •  Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους – Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων: Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Το E-MULTIMALL δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες.

Να έχετε υπόψη σας ότι το E-MULTIMALL προβαίνει στα κάτωθι:

 •  Newsletters: To E-MULTIMALL αποστέλλει βάσει δικού του προγραμματισμού ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in). Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα του E-MULTIMALL και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων.

 • Ασφάλεια και προσωπικά δεδομένα: Το E-MULTIMALL λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του. Δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική, αγγλική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

 

Το E-MULTIMALL παρέχει σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση του E-MULTIMALL ή της Promarket που διαχειρίζεται την πλατφόρμα του E-MULTIMALL και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους της Εταιρείας στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών ιστοσελίδων φέρουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. To E-MULTIMALL δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του ενσωματώσιμου προγράμματος αναπαραγωγής οπτικού υλικού υπηρεσιών όπως το You tube, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ως εκ τούτου, το E-MULTIMALL δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική τους ευθύνη και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους ή στους ιδιοκτήτες των ιστοτόπων αυτών οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους. Το E-MULTIMALL σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Υλικό και να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας ή την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες εάν εμπλακείτε σε δραστηριότητες που παραβιάζουν το γράμμα ή το πνεύμα αυτού του AUP, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων εκτός της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.

Ορισμοί

Οι ορισμοί που αναφέρονται παρακάτω ( "Ορισμοί AUP" ) ισχύουν για την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του E-MULTIMALLl ( "AUP" ). Το E-MULTIMALL  διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και να αλλάξει τους Ορισμούς και τους Όρους της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης (AUP) ανά πάσα στιγμή.

"Υλικά" σημαίνει οποιαδήποτε φωτογραφία, εικόνα, βίντεο, γραφικό, γραπτό περιεχόμενο, αρχείο ήχου, κώδικα, πληροφορίες, δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο που μεταφορτώνεται, συλλέγεται, δημιουργείται, αποθηκεύεται, εμφανίζεται, διανέμεται, μεταδίδεται ή εκτίθεται στον Λογαριασμό σας ή σε σχέση με αυτόν.

“Επικίνδυνα είδη” που σημαίνει:

Ορισμένα πυροβόλα όπλα

 • ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο που δεν έχει τεθεί εκτός λειτουργίας
 • ένα ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο που έχει την ικανότητα να δέχεται αποσπώμενο γεμιστήρα, με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη:
  • γεμιστήρα ικανό να δεχθεί περισσότερους από 10 γύρους
  • απόθεμα πρόσκρουσης
  • ενεργοποιητής σκανδάλης ταχείας εκπυρσοκρότησης ή μανιβέλα σκανδάλης
  • κάνη
  • απόθεμα αντίχειρας
  • κάννη με σπείρωμα ικανή να δέχεται φλας, καταστολέα ήχου ή σιγαστήρα
  • χειροβομβίδα ή εκτοξευτή ρουκετών
  • καταστολέας φλας, καταστολέας ήχου ή σιγαστήρας
  • λαβή πιστολιού (ή στην περίπτωση πιστολιού, δεύτερη λαβή πιστολιού)
  • μπροστινή λαβή πιστολιού
 • ένα ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο που έχει σταθερή γεμιστήρα με ικανότητα να δέχεται περισσότερα από 10 φυσίγγια
 • πυροβόλα όπλα χωρίς σειριακούς αριθμούς
 • όπλα-φαντάσματα και όπλα τρισδιάστατης εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για τέτοια όπλα
 • οποιοδήποτε εξάρτημα, εξάρτημα ή κιτ για οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή όπλο που αναφέρεται παραπάνω

Ορισμένα εξαρτήματα πυροβόλου όπλου

 • 80% ή ημιτελής χαμηλότεροι δέκτες
 • γεμιστήρα ικανή να δεχθεί περισσότερους από 10 γύρους γεμίσματος
 • απόθεμα πρόσκρουσης
 • χειροβομβίδα ή εκτοξευτή ρουκετών
 • λαβή πιστολιού (ή στην περίπτωση πιστολιού, δεύτερη λαβή πιστολιού)
 • μπροστινή λαβή πιστολιού
 • εξαρτήματα κάννης*
 • κάννη με σπείρωμα ικανή να δέχεται καταστολέα πυρός, καταστολέα ήχου ή σιγαστήρα*
 • καταστολέας πυρός, καταστολέας ήχου ή σιγαστήρας*
 • ενεργοποιητής σκανδάλης ταχείας πυρκαγιάς ή μανιβέλα σκανδάλης
 • οποιοδήποτε εξάρτημα, εξάρτημα ή κιτ για εξάρτημα πυροβόλου όπλου ή συμπεριλαμβανομένου εξαρτήματος πυροβόλου όπλου που αναφέρεται παραπάνω

*μόνο εάν χρησιμοποιείται με ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο

Οι "Υπηρεσίες" έχουν την έννοια που ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσης παροχής Υπηρεσιών του E-MULTIMALL.

 

Το E-MULTIMALL έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί ή να ερευνά οποιαδήποτε Υλικά και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ανά πάσα στιγμή για συμμόρφωση με αυτή τη Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του E-MULTIMALL, ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ εσάς και του E-MULTIMALL ή την εταιρία που διαχειρίζεται το E-MULTIMALL που διέπει τη χρήση των Υπηρεσίων (συλλογικά, οι «Όροι» ). Η απόφασή μας για το εάν έχει σημειωθεί παραβίαση αυτής της Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης θα είναι οριστική και δεσμευτική, και οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί σε σχέση με την επιβολή αυτής της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της μη λήψης απολύτως μέτρων, θα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια.

Το E-MULTIMALL και η εταιρία Promarket Ltd που διαχειρίζεται τη πλατφόρμα E-MULTIMALL μπορεί να τροποποιήσει αυτή τη Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της λίστας των περιορισμένων αντικειμένων, ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση στη διεύθυνση https://www.emultimall.com/acceptable-use-policy/. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή να έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας μετά τη δημοσίευση μιας αναθεωρημένης έκδοσης της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ αυτής της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης και των Όρων, αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης θα έχει προτεραιότητα, αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης ή διένεξης που θα δημιουργηθεί. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται σε αυτή τη Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης θα έχουν τις έννοιες που ορίζονται στους Όρους.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρήστης των Υπηρεσιών έχει παραβιάσει αυτή τη Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@emultimall.com

Τελευταία ενημέρωση 29-11-2022