Σκούπες, Σφουγγαρίστρες, Κοντάρια

Το σάρωθρο, κοινώς σκούπα, είναι ένα ευρύτατης χρήσης εργαλείο καθαρισμού. Υπάρχουν διάφορα είδη σαρώθρων ανάλογα της χρήσης.

Η σφουγγαρίστρα είναι ένα εργαλείο καθαρισμού πατωμάτων. Αποτελείται από μακρύ κυλινδρικό κοντάρι και από μία βάση από πανί ή από πολλά μακρόστενα πανάκια. Χρησιμοποιείται μαζί με έναν κουβά στον οποίο γίνεται το στίψιμο της σφουγγαρίστρας.

Κοντάρι είναι μακρύ κυλινδρικό ξύλο ή πλαστικό όπου τοποθετείται σκούπα ή σφουγγαρίστρα.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.