Εβαπορέ

Το συμπυκνωμένο γάλα είναι το αγελαδινό γάλα από το οποίο έχει αφαιρεθεί νερό (περίπου το 60% αυτού). Συναντάται συχνότερα με προσθήκη ζάχαρης, με τη μορφή ζαχαρούχου γάλακτος (SCM), σε βαθμό που οι όροι "συμπυκνωμένο γάλα" και "ζαχαρούχο γάλα" χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά σήμερα.