Ζαχαρούχο

Η μορφή του ζαχαρούχου γάλακτος (SCM) είναι ότι έχει προστεθεί ζάχαρη, στο βαθμό που οι όροι "συμπυκνωμένο γάλα" και "συμπυκνωμένο γάλα" χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά σήμερα.