Βιολογικά τρόφιμα

Τα βιολογικά τρόφιμα είναι τρόφιμα που παράγονται με μεθόδους που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας. Τα πρότυπα ποικίλλουν παγκοσμίως, αλλά η βιολογική γεωργία διαθέτει πρακτικές που ανακυκλώνουν τους πόρους, προάγουν την οικολογική ισορροπία και διατηρούν τη βιοποικιλότητα. Οι οργανισμοί που ρυθμίζουν τα βιολογικά προϊόντα ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση ορισμένων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις μεθόδους καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Τα βιολογικά τρόφιμα συνήθως δεν επεξεργάζονται με ακτινοβολία, βιομηχανικούς διαλύτες ή συνθετικά πρόσθετα τροφίμων.