Ετικέτες Τετραδίων

Ετικέτες που τοποθετούνται στο μπροστά φύλλο του τετραδίου με τα στοιχεία των μαθημάτων και των μαθητών.