Έρευνα Marketing

Έρευνα Μάρκετινγκ

Έρευνα Marketing ή Marketing Research, τι είναι και πως τη χρησιμοποιούμε

Είναι τα στοιχεία που θα σας δώσουμε από μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό σας, είναι εκείνα τα στοιχεία που καθορίζουν την τάση των αγοραστών ανά περιοχή, τη κατηγορία και το είδος με βάση τα προϊόντα που έχει η επιχείρησή σας.

Μπορείτε ανά διαστήματα, για να μη χαθείτε με ερωτηματικά του τύπου γιατί δεν πουλάω, επιλέγετε μία από τις παρακάτω έρευνες για να έχετε μια συγκεκριμένη εικόνα και να τη χρησιμοποιήσετε στη στρατηγική σας.

Κατηγορίες Ερευνών Marketing

1. Απλή έρευνα αγοράς

Αναφορά κάθε μήνα ή δίμηνο

Αυτό το πλάνο προτείνεται για μικρές επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει ελληνική ή τοπική αγορά

1) Δημογραφικά στοιχεία

2) Τάσεις

3) Τρέχουσες συνθήκες στην αγορά

4) Ανταγωνιστές

5) Ευκαιρίες

2. Πλήρες πακέτο έρευνας αγοράς

Μπορεί να γίνεται κάθε εξάμηνο ή μία φορά το χρόνο

1) Στόχοι της έρευνας

2) Μεθοδολογία της έρευνας

3) Ποιοτική ή ποσοτική έρευνα σε πελάτες

4) Αγορά

        α) Δημογραφικά στοιχεία

        β) Τάσεις

        γ) Τρέχουσες συνθήκες στην αγορά

5) Ανάλυση της αγοράς

        α) Κίνητρα καταναλωτών

        β) Ευκαιρίες

        γ) Πλεονεκτήματα

6) Ανάλυση του τομέα της αγοράς

        α) Ανταγωνιστές

        β) Τεχνολογία

7) Ανάλυση της εταιρείας

8) Ανάλυση επιχειρηματικού ρίσκου

9) Λύσεις, προτάσεις

 

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας μία έρευνα από τις παρακάτω, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που χρειάζονται.

  

Επιλέξτε μια από τις έρευνες Marketingπου προσφέρουμε

  1. Απλή έρευνα αγοράς
  2. Πλήρες πακέτο έρευνας αγοράς