Ενημέρωση SEO

Ενηέρωση SEO


Τι είναι η SEO;

 Η ενημέρωση  SEO  σε πολλούς φαίνετε μία άγνωστη έννοια οπότε με λίγα λόγια να την εξηγήσουμε.

SEO (Search Engine Optimization) είναι οι ενέργειες βελτιστοποίησης ενός προϊόντος, μιας ιστοσελίδας ή ενός URL προκειμένου να αυξήσουμε την ποιότητα και ποσότητα της κίνησης (traffic- θέασης).

Έτσι θα φαίνεται και θα αναγνωρίζεται στις αναζητήσεις της Google o Κωδικός προϊόντος και το κατάστημά σας.

Σε κάθε E-STORE του E-multimall η δυνατότητα αυτή υπάρχει ενσωματωμένη αρκεί να ενημερώνεται τα να ανάλογα πεδία με τις λέξεις κλειδιά.

 Στην πραγματικότητα η σωστή και πλήρης ενημέρωση – καταχώρηση ενός κωδικού είναι η περιγραφή οι φωτογραφίες, το απόθεμα, και τη SEO.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερώσουμε τη SEO των κωδικών σας επιλέξτε ένα από τα παρακάτω :

Ενημέρωση SEO από 1 έως 200 προϊόντα

Ενημέρωση SEO από 201 προϊόντα κι άνω απαιτείται συνεννόηση