Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

E-MULTIMALL

Ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων ΜALL (ψηφιακός χώρος πολυκαταστημάτων-καταστημάτων-χονδρεμπορίου-και παρόχων υπηρεσιών, όλων των ειδών και προϊόντων) για ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ.


Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το E-MULTIMALL (ή ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) έχει καθιερώσει τους παρακάτω  όρους χρήσης για να προσφέρει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αγορών και ενημέρωσης σε όλα τα μέλη του  (προμηθευτές και αγοραστές). Η χρήση της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι  αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) και κάθε προσώπου που κάνει χρήση των παρεχόμενων  υπηρεσιών.                                                                                                                                                                                               

 Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των  Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση που δεν  συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου  της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή.  Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

2. Το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) λειτουργεί υπό την εταιρική επωνυμία «PROMARKET Ltd» με έδρα τη 219 KENSINGTON HIGH STREET ΛΟΝΔΙΝΟ W8 6BD ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και αριθμό καταχώρησης  (Registration Number) στο Companies House of England and Wales 13087243.

To E-MULTIMALL είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL (ψηφιακός χώρος πολυκαταστημάτων - καταστημάτων – χονδρεμπορίου- και παρόχων υπηρεσιών, όλων των ειδών και προϊόντων), όπου ο εμπορικός κόσμος με τη χρήση των καταστημάτων (e-store) που σας διαθέτουμε έχει τη δυνατότητα να διαθέτει τα προϊόντα του στο ευρύ κοινό (καταναλωτές).

Κάθε Προμηθευτής μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό (προφίλ), να παρουσιάσει τα προϊόντα του και να τα διαθέσει προς  πώληση. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Αγοραστής) μπορεί να συνδεθεί, να αναζητήσει και να εκδηλώσει ενδιαφέρον  για, ή/και να αγοράσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα. Το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων  καταστημάτων MALL) δημιουργήθηκε για να δώσει στους προμηθευτές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα  τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Ο Προμηθευτής είναι εκ του νόμου υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών,  αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν πωλήσεις αγροτικών και συναφών προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι  υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Προμηθευτή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα  και ποιότητα των προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη,  τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Προμηθευτή.  Σε περίπτωση κατά την οποία το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα  πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL), με την ιδιότητά του ως ψηφιακό εμπορικό κέντρο (χώρος φιλοξενίας καταστημάτων  προμηθευτών, e-store), όταν η εξόφληση γίνει με πιστωτική κάρτα ή με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό του Προμηθευτή,  αποφασίσει να προβεί ο Προμηθευτής σε επιστροφή χρημάτων προς τον Αγοραστή, η επιστροφή αυτή θα αφορά το ποσό της  αρχικής παραγγελίας και μόνο, και όχι οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση δύναται αξιώσει ο Αγοραστής. Το E-MULTIMALL  (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή  διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών-υπηρεσιών. 

 Οι παρόντες όροι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και των αγοραστών, οι οποίοι μπορεί  να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα (εφεξής «οι Προμηθευτές» και «οι Αγοραστές») σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών  που παρέχει το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL), (εφεξής «το E-MULTIMALL»)  και σε σχέση με τους όρους πώλησης και αγοράς των προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσα από αυτό μεταξύ των  Προμηθευτών και των Αγοραστών. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται προς πώληση από τους Προμηθευτές στο E-MULTIMALL   αποτελούν προϊόντα ή και άλλα συναφή (εφεξής «τα Προϊόντα ή το Προϊόν»). Κάθε Προμηθευτής θα έχει τις απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα από το παρόν κατά το μέτρο που ενεργεί ως Προμηθευτής και έμπορος στο E-MULTIMALL  και κάθε Αγοραστής στο μέτρο που ενεργεί ως Αγοραστής. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προμηθευτή και του Αγοραστή συμπίπτουν λόγω της συμμετοχής του ως Προμηθευτή σε κάποια πώληση και ως Αγοραστή σε κάποια άλλη, τότε θα δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος και για τις δύο αυτές ιδιότητες.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ E-MULTIMALL

1.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Προκειμένου να πουλάει έναντι χρέωσης στον αγοραστή, ένα Προϊόν στο E-MULTIMALL, ο Προμηθευτής ή Έμπορος δημιουργεί  έναν λογαριασμό/προφίλ εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας του E-MULTIMALL. Το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία,  o ΑΦΜ, ο αριθμός ΓΕΜΗ, email, τηλέφωνο κινητό και σταθερό και η ακριβής διεύθυνση του Προμηθευτή-Εμπόρου απαιτούνται  για τη δημιουργία του λογαριασμού. Κάποια από τα στοιχεία που εισάγει ο Προμηθευτής στο προφίλ του θα είναι διαθέσιμα  δημόσια σε χρήστες της πλατφόρμας του E-MULTIMALL και θα χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό και αγοραστές για την  καλύτερη απόδοση υπηρεσιών της επιχείρησή τους.

Είναι προϋπόθεση η ηλεκτρονική υποβολή, υπογεγραμμένου συμβολαίου του προγράμματος με το E-MULTIMALL και εξόφληση του κόστους της υπηρεσίας όπως συμφωνήθηκε.

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ισχύουν τα παραπάνω στη παρ.1.1 όροι χρήσης, εγγραφή προμηθευτή.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Προμηθευτής θα καλείται από το E-MULTIMALL, να παραθέτει και τα στοιχεία νομιμοποίησης  του νομικού προσώπου, όπως Καταστατικό, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση και άλλα, προκειμένου  να πιστοποιείται ότι ο Προμηθευτής είναι μια νομίμως συσταθείσα και υπάρχουσα επιχείρηση. Με την εγγραφή του, ο Προμηθευτής αποκτά την εταιρική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο του E-MULTIMALL  και δύναται να δημοσιεύσει τα προϊόντα του σε συσκευασίες και τιμές που επιθυμεί, να δεχθεί παραγγελίες από αγοραστές  (επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης / τροφίμων ή και ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα) και να παραδώσει τα Προϊόντα του  απευθείας στους Αγοραστές ή να πραγματοποιήσει την αποστολή. Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο E-MULTIMALL, υπό την   ιδιότητα του Προμηθευτή ή Εμπόρου θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το  αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με έμπορο ή με καταναλωτή κατά την έννοια του Ν.2251/1994.

 Όλοι οι Προμηθευτές-Έμποροι που κάνουν χρήση της πλατφόρμας του E-MULTIMALL ή έχουν δημιουργήσει το δικό τους e-store   σε αυτό και έχουν ταυτόχρονα και δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε τα προϊόντα τους στο  e-store  του E-MULTIMALL σε τιμή ίση ή φθηνότερη με το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα!!!

Σε άλλη περίπτωση ο καταναλωτής -αγοραστής μπορεί να ενημερώσει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά το E-MULTIMALL.

1.2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Προκειμένου ένας Αγοραστής να μπορεί να ενημερώνεται και να αγοράζει τα προσφερόμενα από τον Προμηθευτή προϊόντα,  δημιουργεί λογαριασμό/προφίλ εισάγοντας τα στοιχεία του στη διαδικτυακή πλατφόρμα του E-MULTIMALL. Με τον τρόπο αυτό,  έχει τη δυνατότητα να αναζητά δωρεάν παραγωγούς και αγροτικά προϊόντα και εμπορικά προϊόντα.

Κάθε Αγοραστής που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και  ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις  υπηρεσίες της, να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει  ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη. Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο E-MULTIMALL  υπό την  ιδιότητα του Αγοραστή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με Έμπορο ή με καταναλωτή.

 Το κόστος υπηρεσίας για τους απλούς επισκέπτες της σελίδας και για τους Αγοραστές των Προϊόντων είναι μηδενικό.  

 

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ,  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. 

Το E-MULTIMALL  δημιουργήθηκε για να δώσει στους εμπόρους και προμηθευτές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης  πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ενδεχόμενη νοθεία, ελλιπή σήμανση  αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Προμηθευτή και Αγοραστή)  και κάθε αγοραπωλησίας.        

 Ως προϋπόθεση για αποστολή και διακίνηση προϊόντων μέσω του E-MULTIMALL, οι Προμηθευτές και Αγοραστές πρέπει να  συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του E-MULTIMALL.          

Περαιτέρω, οι Προμηθευτές και Αγοραστές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε  παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του E-MULTIMALL  και σε σχέση με αυτήν, καθώς  και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.        

Οι Προμηθευτές οφείλουν να είναι σύννομοι και να τηρούν ανελλιπώς τις πάσης φύσεως υγειονομικές, φορολογικές και  αγορανομικές διατάξεις που διέπουν την πώληση των προϊόντων τους, ευθυνόμενοι ατομικά για οποιαδήποτε παραβίαση  αυτών. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν μέσω της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Ο Προμηθευτής ή/και ο Αγοραστής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του E-MULTIMALL,  αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, καθώς και στην παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης διέπει την πώληση των προϊόντων. Σε περίπτωση κατά την οποία το E-MULTIMALL, εμπλακεί  σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή του Αγοραστή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Προμηθευτής ή/και ο Αγοραστής   θα οφείλει να αποζημιώσει το E-MULTIMALL εκ του λόγου αυτού.                                    

Σε περίπτωση κατά την οποία το E-MULTIMALL, με την ιδιότητά του ως ψηφιακό εμπορικό κέντρο (χώρος φιλοξενίας καταστημάτων   προμηθευτών, e-store), όταν η εξόφληση της υπηρεσίας προς τον προμηθευτή γίνει με πιστωτική κάρτα ή με τραπεζική μεταφορά   στο λογαριασμό της Promarket Ltd τότε η Promarket Ltd μπορεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων προς τον Προμηθευτή, η επιστροφή αυτή θα αφορά το ποσό της αρχικής αξίας υπηρεσίας που διατέθηκε  και μόνο, και όχι οποιαδήποτε επιπλέον  αποζημίωση δύναται αξιώσει ο Προμηθευτής. Το E-MULTIMALL δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από   τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Το E-MULTIMALL δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή  για οποιαδήποτε ελαττωματικότητα ως προς την ποσότητα και ποιότητα των πωλούμενων μέσω της παρούσας διαδικτυακής  πλατφόρμας, καθώς και για τη νομιμότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του Προμηθευτή. Πλην, όμως, έχει το   δικαίωμα τόσο για την προστασία των καταναλωτών, όσο και για την προάσπιση της φήμης, της επωνυμίας του και της ορθής  παροχής των υπηρεσιών, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε μη νόμιμη συναλλαγή ή μη συμμορφούμενη με τις οικείες διατάξεις διακίνηση προϊόντων: α) να ζητήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, παραστατικά και αποδεικτικά συμμόρφωσης   προς τις διατάξεις αυτές από τον Προμηθευτή ή/και τον Αγοραστή και β) να διακόψει άμεσα τη συνεργασία με τον Προμηθευτή ή/ και τον Αγοραστή που δεν συμμορφώνεται με αυτές.

Οι χρήστες της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεσμεύονται ότι δεν θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής για την τέλεση αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το Δίκαιο του Ελληνικού Κράτους. Περαιτέρω, δεν θα αποστέλλουν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιεχόμενο που είναι παράνομο ή προσβλητικό ή βλαπτικό για το E-MULTIMALL ή/και για τους χρήστες του ή/και για οποιονδήποτε τρίτο.

Το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν και να μοιράζονται την άποψή τους σχετικά με τα προϊόντα ή και τα άρθρα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Παρ' όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσει υβριστικό, συκοφαντικό ή προσβλητικό για το E-MULTIMALL, τους συνεργάτες του ή τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων, το E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή/και την ολοκλήρωση και αποστολή παραγγελίας, καθώς και να τερματίσει τη συνεργασία με τον χρήστη.

3. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Η σύμβαση που συνάπτεται με την εγγραφή του Προμηθευτή  στον ιστότοπο του είναι ορισμένου χρόνου αναλόγως της επιλογής των προγραμμάτων που διαθέτει το E-MULTIMALL, ως τέτοια μπορεί να τερματιστεί ελεύθερα από τον Προμηθευτή εντός  14 ημερών λόγω μη ικανοποίησης της υπηρεσίας και να επιστραφεί το ποσό του κόστους υπηρεσίας από την Promarket ltd αποκλειστικό διαχειριστή του. Μετά το πέρας των 14 ημερών ο Προμηθευτής έχοντας διαβάσει τους όρους χρήσης συμφωνεί για την τήρηση της διάρκειας της σύμβασης και δεν υποχρεούται η Promarket ltd αποκλειστικό διαχειριστή του  στην επιστροφή του κόστους υπηρεσίας .

 Η εγγραφή του προμηθευτή σε ένα από τα προγράμματα αποτελεί αυτεπάγγελτα και συμφωνία τήρησης των συμφωνηθέντων που αναγράφονται στους όρους χρήσης. 

Η εγγραφή του Αγοραστή στον ιστότοπο του είναι αορίστου χρόνου και, ως τέτοια, μπορεί να τερματιστεί ελεύθερα, άκαιρα και οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος (Αγοραστή, E-MULTIMALL, χωρίς την ύπαρξη λόγου για τον τερματισμό.

Εάν ένας Προμηθευτής επιλέγει να ακυρώσει ή να μην ανανεώσει (ανανέωση κόστους υπηρεσίας) τον δικό του λογαριασμό ή σε περίπτωση που το E-MULTIMALL  τερματίσει τον λογαριασμό ενός Προμηθευτή, είναι αυτονόητο ότι τα προς πώληση προϊόντα του Προμηθευτή αυτομάτως θα παύσουν να είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, όμως, δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του E-MULTIMALL να συνεχίσει να καθιστά διαθέσιμα τα Προϊόντα σε Αγοραστές που πραγματοποίησαν την παραγγελία τους πριν από την ακύρωση / τερματισμό του λογαριασμού του Προμηθευτή μέχρι και την διεκπεραίωση της εν λόγω πώλησης του Προϊόντος. Μετά τον τερματισμό ή την ακύρωση του Λογαριασμού του Εμπόρου - Προμηθευτή για οποιονδήποτε λόγο και από οποιοδήποτε Μέρος (Προμηθευτή ή E-MULTIMALL), το E-MULTIMALL δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει στον Προμηθευτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη λόγω λήξης συνεργασίας.

 Ρητά απαγορεύεται και τo E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμού Προμηθευτή σε κάθε περίπτωση που ο Προμηθευτή χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα Αγοραστή για προωθητικές ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση, το E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Προμηθευτή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του E-MULTIMALL  ή/και δεν συμμορφώνεται προς τις οικείες διατάξεις για την πώληση των προϊόντων του, ή/και δεν τηρεί των απαιτούμενο κώδικα συμπεριφοράς προς τους Αγοραστές ή/και δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που τού ζητούνται από το E-MULTIMALL  για τη διαπίστωση της νομιμότητας των συναλλαγών του. Κάθε Αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τον λογαριασμό του στο E-MULTIMALL αρκεί να μην υφίσταται εκκρεμής παραγγελία στον λογαριασμό του με αποτέλεσμα η διαγραφή του λογαριασμού να καταστήσει την αποστολή της παραγγελίας από τον Προμηθευτή ανέφικτη. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη θα φέρει ο Αγοραστής που προέβη σε διαγραφή του λογαριασμού του. Το E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Αγοραστή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του E-MULTIMALL, καθώς και τον απαιτούμενο κώδικα συμπεριφοράς. Πιθανώς υβριστικά, επιθετικά ή προσβλητικά μηνύματα μεταξύ των Προμηθευτών και Αγοραστών μέσω του Συστήματος Μηνυμάτων του E-MULTIMALL  μπορούν μετά από καταγγελία να εξεταστούν και να οδηγήσουν σε τερματισμό λογαριασμού Προμηθευτή ή Αγοραστή.  Οι στο παρόν άρθρο αναφερόμενοι ως λόγοι τερματισμού και διαγραφής του λογαριασμού κάθε Προμηθευτή ή Αγοραστή είναι ενδεικτικοί και δεν περιορίζουν το δικαίωμα του E-MULTIMALL να τερματίσει τη συνεργασία και τον λογαριασμό του Προμηθευτή ή και του Αγοραστή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή/και αναίτια Συνεπώς, το E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Με την εγγραφή του Προμηθευτή και την ανάρτηση Προϊόντων στο E-MULTIMALL ο  Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι 

(α) το Προϊόν δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον Προμηθευτή ή ότι ο Προμηθευτής έχει κάθε δικαίωμα ή/και την απαραίτητη άδεια να το πωλεί

( β) δικαιούται κατά το νόμο να πουλήσει τα Προϊόντα του σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τηρεί τις οικείες φορολογικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις για την πώληση των προϊόντων του 

 (γ) το υπό δημοσίευση προϊόν είναι αποτέλεσμα παραγωγής είτε είναι συσκευασμένο είτε όχι, από νόμιμο παραγωγό ή κατασκευαστή εγγεγραμμένο στα μητρώα του Κράτους ή έχει εισαχθεί νομίμως στη χώρα και συνεπώς συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

5. ΕΥΘΥΝΗ.

Το E-MULTIMALL δημιουργήθηκε για να δώσει στους εμπόρους, παραγωγούς, κατασκευαστές και προμηθευτές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. 

Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ενδεχόμενη νοθεία, ελλιπή σήμανση αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Προμηθευτή και Αγοραστή) και κάθε αγοραπωλησίας.

Ο Προμηθευτής συμφωνεί να αποζημιώνει και να απαλλάσσει την εταιρεία «PROMARKET Ltd», τις θυγατρικές, τις μητρικές εταιρείες, τις συνδεόμενες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους και τους εργαζομένους της πλατφόρμας του E-MULTIMALL  από οποιεσδήποτε ή και όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, ευθύνες, έξοδα ή φορολογικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται από οποιονδήποτε Αγοραστή ή τρίτο ή από οποιαδήποτε αγωγή υποβάλλεται από κρατικό ή ρυθμιστικό φορέα κατά του Προμηθευτή, η οποία οφείλεται σε, προκύπτει από ή σχετίζεται με

(i) την πώληση των Προϊόντων από τον Προμηθευτή μέσω της πλατφόρμας του E-MULTIMALL,

(ii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων από τον Προμηθευτή,

(iii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, κανόνων, κανονισμών ή δικαιωμάτων άλλου εκ μέρους του Προμηθευτή.

Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Προμηθευτή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των Προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Προμηθευτή.

Το E-MULTIMALL  δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Ο εκάστοτε Αγοραστής χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών. Το E-MULTIMALL  δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του κατασκευαστή, προμηθευτή ή παραγωγού και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη. Το E-MULTIMALL προβαίνει σε προσπάθεια διασφάλισης ότι οι κριτικές για Προϊόντα που πωλούνται μέσα από αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι βάσιμες με βάση την ιστορικότητα των συναλλαγών στις οποίες αναφέρονται. Σε περιπτώσεις που θα κρίνονται από το E-MULTIMALL ανά περίπτωση (για παράδειγμα στην περίπτωση που η πληρωμή των προϊόντων έχει γίνει ηλεκτρονικά), το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) διατηρεί το δικαίωμα να μεσολαβεί μεταξύ Αγοραστή και Προμηθευτή για την αμεσότερη επίλυση των μεταξύ τους προβλημάτων που προέκυψαν από την πώληση των Προϊόντων, κατά περίπτωση.  Το E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε προϊόν από το εάν το εν λόγω προϊόν προκάλεσε την καταβολή επιστροφής χρημάτων.  Εντός δέκα ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από το E-MULTIMALL, ο Προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα στον αγοραστή για το συνολικό ποσό που εισέπραξε για το εν λόγω προϊόν.  Εάν ο Προμηθευτής αδυνατεί να επιστρέψει τα χρήματα στον αγοραστή το E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα

(i) να αφαιρέσει τον προϊόν ή τα προϊόντα του Προμηθευτή - Εμπόρου από το E-MULTIMALL .

(ii) να απαγορεύσει στον Προμηθευτή – Έμπορο ή να αποστέλλει περαιτέρω προϊόντα στο E-MULTIMALL .

(iii) να τερματίσει τον λογαριασμό/προφίλ του Προμηθευτή - Εμπόρου.

 Το τιμολόγιο ή απόδειξη για την πώληση των αγαθών θα εκδίδεται από τον Προμηθευτή προς τον εκάστοτε αγοραστή.

 Σε περίπτωση διαφωνίας του Προμηθευτή με τον εκάστοτε Αγοραστή αναφορικά με το εάν εκτελέστηκε η παραγγελία του, ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία Promarket Ltd εφόσον κατά την απόλυτη κρίση της, κρίνει ότι η παραγγελία δεν εκτελέστηκε ορθά και προσηκόντως, θα έχει την απαίτηση να επιστρέψει το αντίτιμο ο προμηθευτής-πωλητής στον αγοραστή, χωρίς να καθίσταται εξ αυτού του λόγου υπεύθυνη σε οποιαδήποτε αποζημίωση του Προμηθευτή ή του αγοραστή.

Το E-MULTIMALL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από χρήστες \ ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς ή εμπορικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές. Το E-MULTIMALL  δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του Αγοραστή και του Προμηθευτή και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη .

Το E-MULTIMALL, οι υπάλληλοί του ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το E-MULTIMALL είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Το E-MULTIMALL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη  για κάθε είδους σφάλματα και ιούς και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, το E-MULTIMALL δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια κερδών απορρέει από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εκτός του E-MULTIMALL, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που ενδέχεται να προέρχονται από το E-MULTIMALL αλλά πραγματοποιήθηκαν εκτός σύνδεσης ή εκτός του E-MULTIMALL.

To E-MULTIMALL  μπορεί αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το E-MULTIMALL ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και το E-MULTIMALL δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Σε περίπτωση κατά την οποία το E-MULTIMALL εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο τελευταίος θα οφείλει να αποζημιώσει το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) εκ του λόγου αυτού. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από το E-MULTIMALL , έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του E-MULTIMALL από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

 

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Κάθε Προμηθευτής μπορεί να λάβει μια παραγγελία (εκδήλωση ενδιαφέροντος) από έναν Αγοραστή για ένα Προϊόν που έχει αναρτήσει στο E-MULTIMALL. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτής να απορρίψει ή να αποδεχθεί την παραγγελία.

Σε περίπτωση που επιλέξει να αποδεχθεί την παραγγελία, ο Προμηθευτής καλείται να αποστείλει αυτήν στον συμφωνηθέντα χρόνο και στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής ή να την παραδώσει ο ίδιος στο χώρο του αγοραστή ή στον χώρο του Προμηθευτή, κατόπιν συμφωνίας, τηρώντας τις συνομολογημένες ιδιότητες και ποιοτικά κριτήρια του Προϊόντος, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στο E-MULTIMALL  με αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή.

Σε περίπτωση που επιλέξει να  μην αποδεχθεί την παραγγελία, ο Προμηθευτής καλείται να επιστρέψει αυτούσιο το τελικό ποσό της παραγγελίας που κατέβαλε ο αγοραστής εντός 7 ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών ή άλλων εξόδων τραπεζών που προήλθαν από την εξοφλημένη παραγγελία που πραγματοποιήθηκε.

Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν παραδόσεις των Προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ελέγξει το προϊόν κατά την παραλαβή, και αν αυτό δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει, αν είναι αλλοιωμένο, ή αν δε συνοδεύεται από την απαραίτητη σήμανση και όλα τα απαραίτητα αξιόγραφα (Απόδειξη – Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής), τότε ο Αγοραστής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα κριτήρια του ορισμού του «Καταναλωτή» κατά το Ν.2251/1994, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 7 ημερών χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον Προμηθευτή ή κάποιον τρίτο (π.χ. Μεταφορική Εταιρία) και ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό που έλαβε για την συγκεκριμένη πώληση από τον Αγοραστή συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και έξοδα τραπέζης εφόσον υπάρχουν. Το ανωτέρω δικαίωμα της υπαναχώρησης θα ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Α.3ιβ του Ν.2251/1994, ειδικά για την περίπτωση Προϊόντων τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, κατά την οποία δεν θα ισχύει το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση.  Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 534 επ. έναντι του Προμηθευτή, συντρέχουν με τα τυχόν δικαιώματα που φέρει ο Αγοραστής δυνάμει του Ν. 2251/1994 και δεν μπορούν να αποκλειστούν ή περιοριστούν. Οι Προμηθευτές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών πώλησης των προϊόντων τους στο E-MULTIMALL (η «Τιμή Καταλόγου»), για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και την ελάχιστη πληροφόρηση σχετικά με τα Προϊόντα,  το E-MULTIMALL  ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαδικασία αυτή. Η Τιμή Καταλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν Φ.Π.Α. ή ανάλογους φόρους που περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, η οποία προβάλλεται στους Αγοραστές.  Η τιμή Καταλόγου θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε Ευρώ (€). Τα παραγγελθέντα Προϊόντα παραδίδονται στους Αγοραστές υπό την ευθύνη του Προμηθευτή, είτε από τον ίδιο είτε από τρίτον (π.χ. μεταφορική εταιρεία) ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Αγοραστή και Προμηθευτή. Ενδεικτικά οι τρόποι παράδοσης μπορεί να είναι οι κάτωθι:

1) Παράδοση των Προϊόντων από τον Προμηθευτή στην έδρα του Αγοραστή.

2.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή στην έδρα του Προμηθευτή.

3.) Αποστολή των Προϊόντων στην έδρα του Αγοραστή με μεταφορική ή Κούριερ.

4.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή από κάποιο τρίτο σημείο παραλαβής (pick up point).

Τρόποι πληρωμής:

Ο Αγοραστής μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του προς τον Προμηθευτή, με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

1) Πληρωμή με αντικαταβολή με μετρητά στον Προμηθευτή ή στην εταιρία Κούριερ που έχει επιλέξει ο Προμηθευτής. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, ρητά συμφωνείται ότι την ευθύνη για τη γνησιότητα των παραλαμβανόμενων μετρητών θα φέρει αποκλειστικά ο Προμηθευτής από τυχόν μη γνησιότητα αυτών.

2) Πληρωμή με POS κατά την παραλαβή, όπου στην περίπτωση αυτή, κάτοχος του POS είναι ο Προμηθευτής και τα χρήματα καταλήγουν στο λογαριασμό του.

3) Πληρωμή με κάρτα Τραπέζης (πιστωτική ή χρεωστική) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του E-MULTIMALL τη διενέργεια της εκάστοτε παραγγελίας.

7. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εάν ο Προμηθευτής πωλήσει οποιοδήποτε Προϊόν μέσω του E-MULTIMALL , συμφωνεί να παρέχει στο E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) οποιαδήποτε έντυπα, έγγραφα ή άλλες βεβαιώσεις ενδέχεται να ζητήσει το E-MULTIMALL, (προκειμένου αφενός να ικανοποιήσει τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών ή φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του E-MULTIMALL  από τον Προμηθευτή και τη συμμόρφωσή του με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αφετέρου να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές που γίνονται μέσω του παρόντος ιστότοπου είναι σύμφωνες με τις οικείες διατάξεις. Ενδεχόμενη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Προμηθευτή να αποδείξει τη νομιμότητα των συναλλαγών του και τη συμμόρφωση προς το νομικό πλαίσιο θα σημαίνει τη διαγραφή και ολική απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στους Όρους του E-MULTIMALL δεν συνιστά εργασιακή σχέση, υπηρεσία ή συνεργασία μεταξύ του E-MULTIMALL και οποιουδήποτε Εμπόρου-Προμηθευτή.

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών από το E-MULTIMALL , από την οποία ένας Προμηθευτής δύναται να παρέχει τα προϊόντα του προς πώληση, ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι το E-MULTIMALL  δε θα λαμβάνει ποσοστό επί των πωλήσεων (η προμήθεια συναλλαγής είναι μηδενική κατ΄εξάιρεση δύναται να συμφωνηθεί υπό προϋποθέσεις και τον εκάστοτε προμηθευτή). Το κόστος υπηρεσιών για την φιλοξενία, διαφημιστικές, προωθητικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες καταχώρησης πληροφοριών των προϊόντων και των καταστημάτων στο E-MULTIMALL  είναι σύμφωνο με την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται, ανακοινώνεται στους τιμοκαταλόγους της ιστοσελίδας και θα εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του τιμήματος για την φιλοξενία, διαφημιστικές, προωθητικές  υπηρεσίες και τις υπηρεσίες καταχώρησης πληροφοριών των προϊόντων και των καταστημάτων στο E-MULTIMALL, η Promarket Ltd ως αποκλειστικός διαχειριστής δύναται να διακόψει τη φιλοξενία του εν λόγω Προμηθευτή. 

Το E-MULTIMALL διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί με διαφορετικό τρόπο το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων που χρησιμοποιεί, προκειμένου να πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ Προμηθευτών και Αγοραστών  για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των αγορών.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής επιλέξει να εξοφλήσει την παραγγελία του κατά την παραλαβή της (με αντικαταβολή σε μετρητά ή με POS), οπότε στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο της παραγγελίας θα το λαμβάνει ο Προμηθευτής.  Το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL) δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις πληρωμών που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε δικαίωμα απαίτησης πληρωμής από οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό εκτός από όσους αναφέρονται στο παρόν.

9. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ο Αγοραστής και ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει επί ή μέσω του λογαριασμού του. Προκειμένου να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, να τηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε άλλες υπηρεσίες. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν μπορείτε να επικυρώσετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας στο E-MULTIMALL, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να είναι μη προσπελάσιμος από εσάς και ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ενδέχεται να είναι μη ανακτήσιμα. Επιπλέον, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και το E-MULTIMALL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το E-MULTIMALL και οι συντελεστές στη δημιουργία και συντήρησή του δεν φέρουν και αποποιούνται ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη διαβίβαση των δεδομένων, ή πιθανής παραβίασης των όρων χρήσης. Υπενθυμίζουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

 

10. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ E-MULTIMALL

Η παρακίνηση για αγορά ή πώληση εκτός του E-MULTIMALL, ελλοχεύει πιθανό κίνδυνο απάτης τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους προμηθευτές. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός του E-MULTIMALL δε συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα προστασίας Αγοραστή ή Προμηθευτή ούτε εντάσσονται στο καθεστώς κριτικών. Κατά συνέπεια, οι Αγοραστές και οι Προμηθευτές απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση μιας συναλλαγής εκτός του E-MULTIMALL.

Οι αγοραστές και οι προμηθευτές-πωλητές δεν μπορούν να μοιραστούν ή να ζητήσουν απευθείας στοιχεία επικοινωνίας πριν από την ολοκλήρωση μιας πώλησης. Οι Αγοραστές και οι Προμηθευτές δεν μπορούν να προωθήσουν εξωτερικούς συνδέσμους ιστοτόπων ή emails που διευκολύνουν τις πωλήσεις εκτός του E-MULTIMALL. Οι αγοραστές και οι προμηθευτές-πωλητές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες χρήστη για να επικοινωνήσουν με κάποιο άλλο μέλος για να αγοράσουν ή να πουλήσουν εκτός του E-MULTIMALL. Τέλος, κατά την παράδοση των προϊόντων, οι προμηθευτές-πωλητές απαγορεύεται ρητά να προσφέρουν καταλόγους ή φυλλάδια που ενθαρρύνουν την παραγγελία αντικειμένων εκτός του E-MULTIMALL, (Κάθε δραστηριότητα χρήστη που δεν ακολουθεί την πολιτική του E-MULTIMALL θα οδηγήσει σε μια σειρά ενεργειών, όπως για παράδειγμα: αποκλεισμός ορισμένων ή όλων των μηνυμάτων επικοινωνίας σας με άλλα μέλη, μείωση της βαθμολογίας προμηθευτή-πωλητή, περιορισμοί αγοράς ή πώλησης, αναστολή ή διαγραφή λογαριασμού, εφαρμογή χρεώσεων και ανάκτηση δαπανών για επιτήρηση, παρακολούθηση και εκτέλεση της πολιτικής αυτής. Όλες οι χρεώσεις που καταβάλλονται για λογαριασμούς για τους οποίους αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια επιτήρησης δεν θα επιστραφούν ούτε θα πιστωθούν με άλλο τρόπο στον λογαριασμό σας.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου όπως τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα της εταιρείας και τα γραφικά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας «PROMARKET LIMITED». Η χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της δεν σας παραχωρεί την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή συμφερόντων επί αυτής ή επί του περιεχομένου το οποίο προσπελάζετε. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, να καλύπτετε ή να αλλοιώνετε οποιεσδήποτε δηλώσεις περί νομικών θεμάτων που εμφανίζονται εντός ή παράλληλα με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας ή των συνεργατών της.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ρητώς συμφωνείται ότι οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό, αγγλικό και διεθνές εμπορικό δίκαιο και κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των Προμηθευτών ή Αγοραστών και της PROMARKET LIMITED (PROMARKET Ltd) που αφορά την ερμηνεία ή και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια του Λονδίνου. Τυχόν μεταβολή της νομοθεσίας ή νομολογίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός από τους όρους του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβατικής σχέσης των συμβαλλομένων μερών. Κάθε διαφορά που αφορά Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL), δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Εφόσον επιθυμείτε την ηλεκτρονική επίλυσης της διαφοράς σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm ) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. Οι εγκεκριμένοι από την χώρα της Ελλάδας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Ο Συνήγορος του Καταναλωτή” (http://www.synigoroskatanaloti.gr/) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr ). 

 

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, ο χρήστης αποδέχεται τις πολιτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουμε, καθώς και αποδέχεται ότι το E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL), μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του, στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας απορρήτου που εφαρμόζει. Χρησιμοποιώντας και επωφελούμενος από τις Υπηρεσίες του E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL), ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατή μόνο με την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του E-MULTIMALL (ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων καταστημάτων MALL), για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.Σημαντική σημείωση

Οι όροι χρήσης  ισχύουν για όλα τα μέλη και ενδέχεται να τροποποιηθούν  να ενημερώνεστε συχνά εδώ για πιθανόν αλλαγές . Με την ανανέωση της συνδρομής, θα ισχύσουν οι όροι που είναι σε εφαρμογή εκείνη την περίοδο.

Τελευταία ενημερωση 21-11-22